کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع اعضای تعاونی مسکن دانشگاه پزشکی زنجان

شماری از اعضای تعاونی مسکن دانشگاه پزشکی زنجان، روز دوشنبه 13 تیرماه، مقابل ساختمان اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این شهر دست به تجمع اعتراضی زدند.

اعضای تعاونی مسکن دانشگاه پزشکی زنجان نسبت به عملکرد خلاف قانون اداره تعاون و رویکرد منفعت‌طلبانه هیات مدیره اعتراض دارند و خواستار برکناری رئیس این اداره و رفع بلاتکلیفی اعضای تعاونی مسکن شدند. قابل ذکر است، معترضان با در دست داشتن پلاکارد و سردادن شعار خواهان رسیدگی به مطالبات خود شدند.

پست های مرتبط این دسته

شروع اعتصاب عمومی در شهر های مختلف ایران

-

اعتصاب کارگران پیمانی شرکت پایانه و مخازن پتروشیمی

-

ادامه اعتراض کارگران شرکتی ابنیه فنی

-

اعتراض کارگران بیکار شده‌ معدن کرومیت آسمینون

-

تجمع پرستاران در تهران و تبریز

-

گردهمایی کشاورزان اصفهانی

-