کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایراناخبار کردستان

تجمع اعتراض کارگران پروژه آبرسانی سد گاران سنندج

به گزارش منتشره، حدود ۱۰۰ نفر از کارگران پروژه آبرسانی سد گاران در سنندج  روز شنبه  28 دیماه در اعتراض به عدم پرداخت دستمزدهای معوقه خود دست به تجمع زدند.

این کارگران که برای شرکت “شایگان مهر آپادانا” در پروژه آبرسانی سد گاران کار می کنند با برپایی تجمع مقابل استانداری این شهر خواستار دریافت ۴ تا ۶ ماه دستمزدهای معوقه خود شدند.  معترضان می گویند نزدیک به سه ماه است که این شرکت تعطیل شده و کارفرما از پرداخت  معوقات مزدی آنها خودداری می ورزد.