کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع اعتراض زنان در چند نقطه تهران

صبح روز دوشنبه 24 مرداد ماه تعدادی از زنان در چند نقطه تهران نسبت به سیاست‌های سرکوبگرانه رژیم  تجمع کردند.

زنان با در دست داشتن تراکتهایی به ادامه دستگیریها و همچنین سیاست‌های ضد انسانی و زنستیرانه  حاکمیت در خصوص کنترل بدن زنان و فرزند آوری اجباری اعتراض و اعلام کردند که جنبش زنان پیگیر امر رهایی خود از قید هر گونه تبعیض و ستم از جنس مذهب/ سرمایه‌داری و مردسالاری است. زنان معترض همچنین با در دست داشتن تراکتهای از سپیده رشنو زن معترض به حجاب اجباری حمایت کردند. آنها همچنین ممنوعیت سقط جنین، محرومیت زنان از غربالگری و ابزار پیشگیری را بشدت محکوم کرده و زنان محروم جامعه را اولین قربانیان این سیاست‌ها دانستند.