کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع اعتراضی کلزا کاران بهبهان 

کلزا کاران اصفهان در اعتراض به عدم پرداخت مابه التفاوت قیمت فروش محصول کشاورزی خود، روز دو شنبه 24 مردادماه، در مقابل ساختمان فرمانداری این شهرستان تجمع کردند.

به گفته کلزا کاران، خریدار یا خریداران مورد تایید اداره جهاد کشاورزی بهبهان محصول کلزای کشاورزان را به قیمت هر کیلو ۱۵ هزار تومان خریداری کرده بودند و این قیمت در شرایطی بوده که قیمت کلزای خریداری شده در سطح کشور ۲۵ هزار تومان بوده است و این موضوع باعث اعتراض کشاورزان شده بود و در پی آن به آنها اعلام شد ما به التفاوت این قیمت پرداخت خواهد شد، اما الان نزدیک به چهار ماه از این موضوع می گذرد و تاکنون پرداخت نشده است.