کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع اعتراضی کلاه سفید‌های برق مقابل سازمان اداری و استخدامی

یکشنبه ۱8 اردیبهشت، کارمندان رسمی و پیمانی شرکت‌های برق در مقابل سازمان اداری استخدامی کشور دست به تجمع اعتراضی زدند و خواستار تبدیل وضعیت‌شان شدند.

این نیروها با استناد به ماده ۱۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری، خواستار صدور مجوز استخدامی تمامی کارمندان پیمانی و رسمی در مشاغل اپراتور و مسئول پست توسط سازمان اداری و استخدامی و تبدیل وضعیت از کارمندی به کارگری دائم، هستند. به گفته‌ی آن‌ها، پیرو تجمع صنفی در تاریخ ۲۳/۰۹/۱۴۰۰ مقابل وزارت نیرو و تشکیل جلسه با مسئولان وزارتخانه مشخص شد که وزارت نیرو با این درخواست موافق است، اما بعد از گذشت ۵ ماه از این درخواست قانونی و پیگیری‌های حضوری توسط همکاران با مسئولین وزارت نیرو و شرکت توانیر، هنوز اقدام عملی در این زمینه انجام نشده است.

پست های مرتبط این دسته

ادامه خیزش های انقلابی مردم  در برخی از شهر های ایران

-

انتشار بیانیه بیش از 60 شاعر و نویسنده 

-

انتشار بیانیه بیش از 200 سینماگر

-

مسمومیت دسته‌جمعی دانشجویان

-

تجمع دانشجویان در شهر های مختلف

-

تجمع اعتراضی کشاورزان اصفهانی

-