کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع اعتراضی کشاورزان و دامداران قهدریجان در اصفهان

شماری از کشاورزان و دامداران ساکن قهدریجان، روز پنجشنبه ۲۶ خردادماه، همزمان با سفر ابراهیم رئیسی به اصفهان، تجمع اعتراضی برپا کردند.

کشاورزان معترض با اشاره به وعده‌های مسئولان سازمان آب منطقه‌ای و جهاد کشاورزی مبنی بر اجرای طرح آبرسانی، نسبت به عدم پاسخگویی مدیران این نهادها و در پی آن متضرر شدن کشاورزان و دامداران منطقه به شدت اعتراض کرده و خواهان رسیدگی به مطالبات و جبران ضررهایشان شدند.