کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع اعتراضی کشاورزان و تراکتورداران در میناب

تجمع اعتراضی کشاورزان و تراکتورداران شهرستان میناب2

روز سه شنبه 5 تیر ماه شماری از کشاورزان و تراکتورداران بخش توکهور و هشتبندی شهرستان میناب در اعتراض به قطع سهمیه سوخت در مقابل بخشداری این شهر تجمع کردند.

نماینده معترضان در خصوص مطالبات این شهروندان می گوید: کشاورزان و تراکتورداران با مشکلات فراوانی به دلیل قطعی سهمیه سوخت مواجه هستند. با این وضع، کشاورزان مجبور به خرید گازوییل آزاد برای ادامه فعالیت‌های خود می‌شوند که این موضوع هزینه‌های زیادی را به آنها تحمیل می‌کند. برای هر هکتار شخم زدن، کشاورزان باید ۱۵ میلیون تومان هزینه کنند که این مبلغ برای بسیاری از آنها غیرقابل تحمل است.