کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار کردستان

تجمع اعتراضی کشاورزان نقده

برپایه گزارش دریافتی صبح روز یکشنبه 29 اسفند ماه تجمعی از کشاورزان چغندر کار شهرستان نقده در مقابل ساختمان قند این شهر دست به تجمع زدند.

این کشاورزان خواستار پرداخت پول محصولات فروخته شده خود به کارخانه قند نقده می باشند. پیشتر مقامات دولتی و مدیران کارخانه قند نقده به چغندرکاران وعده داده بودند که قبل از فرا رسیدن سال نو کلیه معوقات آنها را پرداخت کنند. اما کنون علیرغم فرا رسیدن سال جدید هیچ مبلغی به حساب آنها واریز نشده است.