کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع اعتراضی کشاورزان قزوین به عدم تخصیص حقابه

روز جمعه ۱۴ اردیبهشت ماه گروهی از کشاورزان قزوین در اعتراض به عدم تخصیص سهم حقابه خود از سد طالقان تجمع کردند‌.

بیش‌از یک سال است که کشاورزان قزوین نسبت به قطع حقابه کانال طالقان که برای آبیاری با‌غ‌ها و زمین‌های کشاورزی مورد استفاده قرار می‌گیرد،معترض‌اند.گفته میشود که دشت قزوین یکی از متعدد بخش‌های طبیعی است که قربانی سیاست‌های رژیم جمهوری اسلامی در حوزه زیست محیطی و توزیع آب شده است.اواسط دهه ۸۰ نیز اعتراضاتی نسبت به عدم تخصیص حقابه کشاورزان رخ داد و مسئولان امر در آن زمان مدعی بودند بخشی از آب سد طالقان صرف آبیاری دشت قزوین می‌شود؛با این‌حال امروز فرونشست زمین در دشت قزوین گواه سیاست‌های کوته‌اندیشانه حکومت است.