کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع اعتراضی کشاورزان غرب استان اصفهان

صبح روز چهارشنبه 12 تیر ماه شماری از کشاورزان غرب استان اصفهان در اعتراض به بسته شدن آب زاینده رود مقابل استانداری اصفهان تجمع کردند.
در این تجمع که کشاورزان شهرستان لنجان نیز شرکت کرده بودند، معترضان خواستار بازگشایی آب زاینده رود و مطالبه حقابه خودشان هستند. شایان ذکر است طی سال های اخیر کشاورزان استان اصفهان بارها با تجمع، خواستار رسیدگی مسئولان به مشکلات کشاورزان این استان، که ناشی از خشک شدن زاینده رود بوده، شده‌اند و خواسته آنها تامین حقابه خود از زاینده رود است. به گفته این کشاورزان در سال جاری به دلیل رها نشدن آب برای کشت پاییزه مشکلات کشاورزان بسیار افزایش یافته است.