کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع اعتراضی کشاورزان در خوزستان

جمعی از کشاورزان استان خوزستان روز سه شنبه 29 مهر ماه در اعتراض به بی توجهی مقامات دولتی به خواسته هایشان دست به تجمع زدند.

برپایه گزارش منتشرهجمعی از کشاورزان گوجه‌کار گتوند در اعتراض به عدم پرداخت مطالبات معوقه خود به دنبال خرید تضمینی محصولاتشان تجمع مقابل فرمانداری این شهرستان دراستان خوزستان تجمع زدند. همچنین در همین روز شماری از  کشاورزان سیل زده  فروردین سال 98 خوزستان نسبت به عدم پرداخت غرامت خسارات وارده به زمین هایی کشاورزیشان از طرف سازمان جهاد کشاورزی مقابل استانداری تجمع کردند.