کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع اعتراضی کشاورزان در اصفهان

روز سه شنبه ۲۷ دی ماه، شماری از کشاورزان اصفهان در خیابانهای این شهر دست به تجمع اعتراضی زدند.

این کشاورزان در اعتراض به عدم دریافت حق‌ آبه خود با سردادن شعارهایی از قبیل “این همه بی عدالتی، هرگز ندیده ملتی و رئیسی دروغگو، زاینده رود ما کو” خواستار رسیدگی به مطالباتشان شدند. موضوع نحوه تقسیم آب در اصفهان در سال‌های اخیر با اعتراض‌های گسترده کشاورزان مناطق مختلف روبه‌رو شده است.زاینده‌رود با بیش از ۴۰۰ کیلومتر طول در دهه‌های اخیر به‌ علت کمبود بارش‌، خشکسالی‌های متوالی، تراکم جمعیت و افزایش بی‌رویه برداشت در بالادست و استفاده در کارخانه‌ها در میانه‌ راه، به یک رودخانه فصلی تبدیل شده است.