کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع اعتراضی کشاورزان خوزستان

شماری از کشاورزان گندمکار خوزستانی روز چهارشنبه 16 خرداد ماه، با در دست داشتن پلاکاردهایی جلو درب استانداری خوزستان نسبت به پرداخت نشدن مطالباتشان اعتراض کردند.

به گفته نماینده کشاورزان، اول اردیبهشت‌ماه گندم‌ها را تحویل اداره غلات داده‌اند و طبق قانون باید 48 ساعت بعد از تحویل مطالبات پرداخت می‌شد، اما تاکنون هیچ اقدامی برای پرداخت مطالبات انجام نشده این در حالی است که همه کشاورزانی که در این اجتماع حاضر شده ‌اند با مشکلات مالی روبرو هستند. گفتنی است، کشاورزان نسبت به وعده های بی سرانجام دولت و دروغهای مکرر مسئولان بابت پرداخت پول گندم معترض هستند و خواستار پاسخگویی مسئولان شدند.