کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع اعتراضی کشاورزان خرم آباد

روز شنبه ۷ خرداد ماه، شماری از کشاورزان خرم آباد در  اعتراض به عدم تامین حق آبه خود، در مقابل درب استانداری لرستان، دست به تجمع زدند.

درهمین خصوص نماینده کشاورزان معترض می گوید، طی سال های اخیر خشکسالی در کشور مشکلاتی را برای شهروندان علی الخصوص کشاورزان و باغداران بوجود آورده است. در این میان عدم مدیریت صحیح بارش‌های حداقلی توسط مسئولان و نهادهای متولی و هدررفتن قابل توجه این میزان ناچیز در سایه عواملی چون بیکفایتی افراد ذی ربط، فرسودگی خطوط انتقال آب، تاسیس معادن متعدد و… منجر به اعمال محدودیت‌های شدید و در مواردی محرومیت شهروندان از جمله کشاورزان از برخورداری آب مصرفی شده است؛ امری که مدت‌هاست اعتراض کشاورزان و باغداران را در پی داشته است.