کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع اعتراضی کشاورزان بابل

یکشنبه – ۲ تیر – ۱۳۹۸ , 23 – 06 – 2019

روز یکشنبه 2 تیرماه، شماری از شالیکاران شهرستان بابل در اعتراض به عدم تامین سوخت اداوات کشاورزی دست به تجمع زدند.
معترضان می گویند سوخت مورد نیاز ادوات کشاورزی شالیکاران شهرستان بابل به بهانه قاچاق سوخت از سوی ستاد مربوطه به تولیدکنندگان برنج تحویل داده نمی‌شود. آنها همچنین اعلام کردند، گرانی و کمبود نهاده‌های کشاورزی این روز‌ها قصه پرغصه برای دامداران، شالیکاران و باغداران به ویژه صنعت طیور شده است. آنها خواستار نظارت بیشتر بر عملکرد مدیران تولیدی و خصوصی که با ارز دولتی مبادرت به واردات کرده‌اند، هستند.