کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع اعتراضی کشاورزان اصفهان

شماری از کشاورزان اصفهانی، روز دوشنبه ۱۵ فروردین ماه در مقابل ساختمان دادگستری این استان تجمع اعتراضی برگزار کردند.

معترضان در خصوص عدم اجرای مصوبات ۹ ماده‌ای شورای عالی آب و خلف وعده مسئولان در رابطه با تحقق مطالبات کشاورزان اعتراض کرده و درباره خشک شدن محصولات و زمین‌های کشاورزی و زندگی مشقت‌بار این قشر زحمتکش هشدار دادند. کشاورزان همچنین نسبت به عدم اجرای طرح تصفیه پساب، عدم تحقق حق‌آبه اراضی کشاورزی، سوءمدیریت مسئولان حوزه آب و عوارض ناشی از آن مانند فرونشست زمین و کاهش ذخایر سفره‌های زیرزمینی معترض هستند.