کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع اعتراضی کشاورزان اصفهان

روز دوشنبه 15 مهرماه، کشاورزان شرق حوضه آب‌ریز زاینده‌رود در اصفهان در پی عدم تحقق وعده مسئولان جهت جاری‌سازی آب زاینده‌رود در پاییز و رعایت نشدن حقآبه‌هایشان، تجمعات اعتراضی برپا کردند.

بر اساس این گزارش،  صدها تن  از کشاورزان اصفهان در اعتراض به برداشت بی رویه آب از زاینده رود و  وعده‌ وعیدهای توخالی کارگزاران رژیم برای ممانعت از این روند در فلکه تیران اصفهان تجمع کردند. کشاورزان معترض، به مدت 3 روز  با زدن چادر در کنار آب زاینده رود مانع ادامه استفاده بی رویه از آب زاینده رود شدند. همچنین کشاورزان خواستار رسیدگی جدی و فوری به خواسته های شان شدند.