کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع اعتراضی کشاورزان اصفهان مقابل استانداری

روز شنبه 27 آبان ماه 1402، جمع زیادی از کشاورزان اصفهان به‌دلیل کم آبی در این شهر در مقابل استانداری تجمع کردند و خواستار رفع هرچه سریعتر آن شدند.

طبق گزارش رسانه های داخلی این چندمین بار است که کشاورزان شرق اصفهان مقابل استانداری این شهر تجمع کرده تا کارگزاران رژیم برای رفع کم‌آبی راه چاره‌ای اندیشیده و کشاورزان هم‌چون گذشته بتوانند به کشاورزی بپردازند. گفتنی است، این تجمع در زمانی صورت می‌گیرد که یکی از وزرای کابینه  روحانی در سال 1393 به کشاورزان تعهد داده بود که سال 95، 250 میلیون مترمکعب آب از سد کارون به سد زاینده‌رود انتقال داده شود تا آب سد شیخ علی‌خان مورد مصرف کشاورزان و احداث تونل بهشت‌آباد مورد مصرف شرب مردم اصفهان قرار گیرد، اما مانند سایر وعده وعیدهای پوشالی کارگزاران رژیم متأسفانه تا کنون به هیچ‌یک از وعده‌ها عمل نشده است و این سبب شد تا شهر اصفهان  رو به خشک‌سالی مطلق پیش برود.