کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار کردستان

تجمع اعتراضی کشاورزان استان کرمانشاه

برپایه گزارش دریافتی روز پنجشنبه بیست و ششم مردادماه، شماری از کشاورزان استان کرمانشاه دست به تجمع زدند.

براساس تصاویر و ویدیوهای منتشر شده در شبکه های اجتماعی این کشاورزان در اعتراض به عدم دریافت مطالبات خود در مقابل ساختمان استانداری تجمع اعتراضی برگزار کردند. آنها می‌ گویند کە پس از گذشت بیش از یک ماه از تحویل گندم بە دولت، تاکنون مطالبات خود را دریافت نکردە اند. لازم یه ذکر است که  استان کرمانشاه یکی از قطب‌ های تولید گندم در ایران است و با تولید بیش از ۷۵۰ هزار تن در سال، رتبه چهارم ایران را دارا است.