کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع اعتراضی کامیون داران کوچصفهان

روزشنبه 12مرداد ماه، جمعی از کامیون داران “کوچصفهان” دراستان گیلان با توقف وسایل نقلیه خود در خیابان، مقابل بخشداری این شهر دست به تجمع زدند.

معترضان با برپایی این تجمع و در دست داشتن دست نوشته هایی نسبت به محدودیت یا عدم اجازه بارگیری و فروش شن و ماسه و احتمال بیکاری شمار زیادی از آنان اعتراض کردند. آنها می گویند سالهاست که از راه بارگیری و فروش شن و ماسه امرار معاش می کنند ولی اکنون با اعلام محدویت و عدم اجازه بارگیری، امنیت شغلی آنان نیز به خطر افتاده است.