کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع اعتراضی کاسبکاران در چند شهر ایران

روز پنجشنبه17آذر ماه، کاسبکاران و بازاریان شهر های سنندج ،روانسر و نجف آباد اصفهان در اعتراض به پلمپ کردن مغازه های خود تجمع کرده و با نیرو های امنیتی درگیر شدند.

در سنندج نیرو های امنیتی با حمله ور شدن به تجمع بازاریان و استفاده از گاز اشک آور و شلیک مستقیم به طرف مردم معترض، خواستند که تجمع آنهارا برهم بزنند. همچنین در روانسر بازاریان در مقابل ساختمان فرمانداری این شهر اعتراض خود را نسبت به پلمپ کردن مغازه هایشان نشان دادند و در نجف آباد اصفهان هم بازاریان این شهر با ماموران امنیتی درگیر شدند.