کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع اعتراضی کارگر ان هفت تپه

جمعی از کارگران مجتمع نیشکر هفت تپه روزجمعه 19 آذر ماه با خواست آزادی هیرداد پیربداقی اقدام به برگزاری تجمع کردند.

در جریان این تجمع  کارگران شرکت نیشکر هفت تپه با انتشار بیانه ایی نسبت به تداوم بازداشت و بیخبری از فعال کارگری هیراد پیربداقی اعتراض کردند. در این بیانیه  از جمله آمده است که “ما کارگران هفت تپه ضمن ارج نهادن به تلاش های هیراد پیربداقی در دفاع از مطالبات ما کارگران هفت تپه و ضمن احترام به فعالیت هایی که در راستای دفاع از حقوق کارگران در نقاط مختلف داشته است از مادر ایشان یعنی ستاره جلالی حمایت کرده و همصدا با ایشان خواستار این هستیم که هیراد پیربداقی فورا و بدون قید و شرط آزاد شود.” لازم به یادآوری است که  هیراد پیربداقی یکی از مدافعین جنبش کارگری در روز ۱۵ آبان در منزلش بازداشت و به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شده است.

پست های مرتبط این دسته

ادامه خیزش سراسری در ایران

komalah

تجمع اعتراضی کارگران کسری پلیمر

komalah

تداوم اعتراضات و افزایش جو امنیتی در شهرهای مختلف

komalah

حضور گسترده دانشجویان در هجدهمین روز از اعتراضات

komalah

تجمع کارگران قدیمی کارخانه قند یاسوج

komalah

افزایش شمار اعدام شدگان زندان وکیل آباد مشهد

komalah