کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع اعتراضی کارگران کیش چوب

کارگران شاغل در کارخانه کیش چوب  روز دوشنبه 6 تیر ماه در اعتراض به تاخیر در انتظار پرداخت مطالبات معوقه مزدی و عیدی خود اقدام به برگزاری تجمع کردند.

مشکلات معیشتی این کارگران که دارای سه ماه حقوق سال جاری می باشند و عیدی سال گذشته (۱۴۰۰) خود را نیز هنوز دریافت نکرده‌اند، در این اوضاع اقتصادی افزایش یافته است.  گفتنی است پیشتر کارفرما وعده پرداخت حقوق این کارگران را با یک ماه فاصله داده بود.اما اکنون علیرغم گذشت بیش از 5 روز از تیر ماه هنوز دستمزد فرودین ماه خود را دریافت نکرده اند.