کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع اعتراضی کارگران کشت و صنعت هفت تپه

کارگران بخش کشت مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت تپه روز پنجشنبه 24 مهر ماه همانند روزهای گذشته با برپایی تجمع نسبت به عدم پرداخت بموقع مطالبات خود اعتراض کردند.

این کارگران با برپایی تجمع در محوطه مزارع این مجتمع اعلام کردند که مطالبات آنهاا به 15 روز نیمه دوم شهریور و 15 روز نیمه اول مهر سال جاری بازمی‌گردد. یکی از کارگران معترض می گوید شماری از کارگران به دلیل عدم پرداخت دستمزدها و همچنین افزایش سرسام آور کالاهای اساسی زندگی دیگر توان تامین هزینه های زندگی را ندارند. وی می افزاید، کارگران بخش کشت قصد دارند در صورت بی توجهی به خواسته هایشان همانند سایر همکاران خود در بخش های دیگر هر روز دست به تجمع و اعتراض بزنند.