کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع اعتراضی کارگران کسری پلیمر

روز چهارشنبه 13 مهر ماه جمعی از کارگران  کارخانه کسری پلیمر در اعتراض به تعطیلی کارخانه و بیکاری خود  اقدام به برگزاری تجمع کردند.

کارخانه کسری پلیمر تولید کننده کیسه‌های پلی پروپیلن واقع در میبد استان یزد به بهانه نداشتن مواد اولیه تعطیل و ۱۳۰ کارگر آن با ماه‌ها حقوق معوقه بیکار شدند. در عین حال کمبود منابع مالی در این واحد باعث شده پرداخت حقوق کارگران چندین ماه دچار وقفه شود.»  کارگران معترض خواستار بازگشایی کارخانه و بازگشت به سرکارهای خود می باشند.

پست های مرتبط این دسته

تجمع دانشجویان در شهر های مختلف

-

تجمع اعتراضی کشاورزان اصفهانی

-

تجمع  اعتراضی پرستاران در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

-

زخمی شدن 8کارگر در یزد

-

فراخوان برای پیوستن به اعتراض و اعتصاب روزهای آینده

-

درخواست لغو احکام انضباطی دانشجویان معترض دانشگاه گیلان

-