کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع اعتراضی کارگران کارخانه داروگر در تهران

روز شنبه ۴ تیرماه، شماری از کارگران کارخانه داروگر تهران، در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالباتشان، دست به تجمع اعتراضی زدند.

کارگران معترض میگویند؛ علیرغم وعده مدیران کارخانه مبنی بر اینکه “با آغاز تیر ماه طی چند نوبت مطالبات کارگران را پرداخت می کنند”، همچنان هیچ دریافتی از مجموع سه ماه حقوق معوقه خود را نداشته اند. علاوه بر این کارگران واحد بسته‌بندی که یک مجموعه مجزا است؛ مطالبات خود را از ابتدای اسفند ماه سال گذشته تاکنون دریافت نکرده‌اند. طبق اظهارات کارگران معترض، جدا از مسئله به تاخیر افتادن چندین ماهه دستمزد کارگران، از ابتدای سال جاری تولید در این واحد متوقف شده و کارگران کاری برای انجام ندارند.