کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار کردستان

تجمع اعتراضی کارگران پیمانکاری شهرداری ایلام

کارگران پیمانکاری شهرداری ایلام، روز چهارشنبه 12 مردادماه از بابت ۴ماه مطالبات مزدی سال جاری اقدام به تجمع اعتراضی کردند.

این کارگران می گویند در سال جاری هنوز دستمزدی دریافت نکرده اند و باتوجه به مخارج سنگین زندگی از شهرداری می‌خواهند طلبشان را پرداخت کند. لازم به ذکراست که، در اواخر خردادماه امسال نیز کارگران شهرداری ایلام در اعتراض به دریافت نکردن دستمزد اعتصاب کردنده بودند. این اعتصاب با شروع شیفت شب در روز دوشنبه ۳۰ خردادماه ۱۴۰۱ آغاز شده بود. کارگران اعتصابی همگی پرسنل یک شرکت پیمانکاری بودند، اما پیمانکار اصلی همواره شهرداری ایلام است.