کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع اعتراضی کارگران پتروشیمی گچساران

روز یکشنبه 25 دیماه شماری از کارگران شاغل در شرکت “او.دی.سی.سی” واقع در پتروشیمی گچساران، در محل کار خود دست به تجمع اعتراضی زدند.

اجرای ماده ده و پرداخت بکپی ده ساله آن، لغو مالیات های گزاف بر حقوقها، بالا بردن استاندارد ایمنی کار و وضع درمان و بهداشت در حد قابل قبول از جمله مطالبات اعلام شده این کارگران می باشد. نماینده کارگران معترض، اعلام کرد علاوه بر موارد ذکر شده ، کارگران خواستار عدم تعیین تکلیف وضعیت شغلی خود، ، افزایش دستمزدها، کاهش ساعات کاری و همچنین اجرای طرح طبقه بندی مشاغل می باشند.