کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اعتراض کارگران پتروشیمی فارابی در ماهشهر

روز دوشنبه 29 مهرماه، جمعی از کارکنان پتروشیمی فارابی بندر ماهشهر در اعتراض به بی توجهی مقامات به خواسته هایشان مقابل درب این شرکت دست به تجمع زدند.

کارگران معترض با سرادن شعار و در دست داشتن بنردهایی خواستار دریافت مطالبات معوقە، اجرای طرح طبقه بندی مشاغل، تامین خدمات رفاهی، تامین امنیت شغلی و  تحقق وعده‌های مدیران شرکت  در خصوص پرداخت دستمزدهای معوقه خود شدند. در جریان این تجمع کارگران اعلام نمودند علیرغم بی توجهی مقامات به خواسته هایشان ولی تا رسیدن به کلیه مطالباتشان دست از تجمع و اعتراض برنخواهند داشت.