کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع اعتراضی کارگران پتروشیمی سینا در چابهار

روز دوشنبه 24 اردیبهشت ماه ، بار دیگر گروهی از کارگران پیمانی شاغل در پتروشیمی سینا در اعتراض به عدم تحقق مطالباتشان دست از کار کشیده و اعتصاب کردند.

این کارگران که در شرکت پیمانکاری جهان بین چابهار مشغول به کارند از روز یکشنبه هفته جاری دست به اعتصاب زده اند آنها در خصوص مطالبات خود می گویند، پیمانکار به بهانه های مختلف از جمله نبود نقدینگی دسمزد ماه های اسفند سال گذشته، فروردین و اردیبهشت سالجاری را به کارگران پراخت نمی کند. به گفته این کارگران علاوه بر عدم پرداخت دستمزدها، چندین ماه است که دفترچه های درمانی آنان نیز به دلیل پرداخت نشدن حق بیمه هایشان به تامین اجتماعی تمدید نشده است.