کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع اعتراضی کارگران پتروشیمی رجال

جمعی از کارگران شرکت پتروشیمی «رجال» صبح دوشنبه ۲۲ آذر با تجمع مقابل فرمانداری شهرستان ماهشهر خواستار پرداخت کلیه معوقات خود شدند.

کارگران شرکت پتروشیمی رجال  با سردادن شعارهای اعتراضی و در دست داشتن پلاکاردهایی خواستار اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل، پرداخت مزایا و بیمه خود می باشند. آنها اعلام کرده اند در صورت تداوم بی توجهی مسئولین به خواسته هایشان طی روزهای آینده دست به اعتصاب خواهند زد.