کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع اعتراضی کارگران پتروشیمی تبریز

شماری از کارگران شرکتی پتروشیمی تبریز در اعتراض به فاصله زیاد بین حقوق رسمی‌ها و شرکتی‌ها روز یکشنبه 18 اردیبهشت ماه، مقابل ورودی این شرکت تجمع اعتراضی برپا کردند.

این کارگران معتقدند در حالی‌که حداکثر حقوق پرسنل رسمی این شرکت ۴۷ میلیون تومان است برای کارگران شرکتی این رقم ۱۰ میلیون تومان در نظر گرفته شده است؛ همچنین در حالی که رقم کارانه پرسنل رسمی پتروشیمی تبریز ۵ میلیون تومان است برای کارگران ۸۰۰ هزار تومان تعیین شده است.

پست های مرتبط این دسته

ادامه خیزش های انقلابی مردم  در برخی از شهر های ایران

-

انتشار بیانیه بیش از 60 شاعر و نویسنده 

-

انتشار بیانیه بیش از 200 سینماگر

-

مسمومیت دسته‌جمعی دانشجویان

-

تجمع دانشجویان در شهر های مختلف

-

تجمع اعتراضی کشاورزان اصفهانی

-