کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع اعتراضی کارگران پاکبان در قشم

شماری از کارگران پاکبان در قشم، روز یکشنبه 20 فروردین ماه در مقابل ساختمان مرکزی سازمان منطقه آزاد تجمع اعتراضی برپا کردند.

بر اساس گزارش منتشر شده، این پاکبانان خواستار رسیدگی به عدم پرداخت حق سنوات سال های گذشته خود هستند. در جریان این تجمع یک مقام مسئول از ترس گسترش اعتراض کارگران در میان آنها حاضر شد و وعده داد که حق سنوات کارگران تا پایان فروردین ماه پرداخت خواهد شد. اما کارگران اعلام کردند اعتمادی به وعده های بی عمل مسئولین ندارند و تا زمان پرداخت کلیه معوقات مزدی خود دست از اعتراض برنخواهند داشت.