کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع اعتراضی کارگران واحد تعمیرات پالایشگاه نفت آبادان

بنا به گزارش منتشره، روز شنبه 29 تیرماه، جمعی از کارگران واحد تعمیرات پالایشگاه نفت آبادان مقابل ساختمان مرکزی پالایشگاه نفت آبادان نسبت به وضعیت شغلی خود اعتراض کردند.
بر پایه این گزارش، ۲۰۰ نفر از کارگران قسمت های آب و برق و بخار ” شرکت ثنا اندیشه”، تعمیرات واحدهای جنوب ” شرکت یگانه نورد” و تعمیرات فاز۳ پالاشگاه آبادان ” شرکت مشتقاق آبادان ” در این تجمع شرکت داشته و نسبت به تبدیل نشدن وضعیت قرار داد جمعی خود و اجرا نشدن طرح طبقه بندی مشاغل کردند. بنا به گفته معترضین، تبدیل وضعیت شغلی تاثیر بسزایی بر حقوق و آینده بازنشستگی کارکنان پالایشگاه دارد.