کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع اعتراضی کارگران نی بُر نیشکر هفت‌تپه

شماری از کارگران نی بُر نیشکر هفت‌تپه در اعتراض به تداوم بلاتکلیفی صنفی و شغلی  روز پنج شنبه 2 تیر ماه، تجمع اعتراضی برگزار کردند.

کارگران نی بُر کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه خوزستان با حمل پلاکاردی اعتراضی خواستار قطعی شدن واگذاری این مجتمع تولیدی صنعتی به شرکت توسعه نیشکر و پایان بلاتکلیفی چندین ساله آنها شدند. قابل ذکر است، مدیریت کشت و صنعت هفت‌تپه پیش‌تر به توسعه نیشکر واگذار شده بود اما تغییری در مالکیت آن ایجاد نشد.