کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع اعتراضی کارگران نیشکر هفت تپه

روز جمعه دوازدهم آذر، شماری از کارگران فصلی مجتمع نیشکر هفت تپه با تجمع در مقابل مصلای شهرستان شوش، خواستار رسیدگی به مطالباتشان شدند.

کارگران هفت تپه، خواهان بازگشت به کار و اصلاح قراردادهایشان هستند. کشت و صنعت هفت تپه، قدیمی ترین کارخانه تولید شکر از نیشکر در کشور است که نیم قرن از تاسیس آن می‌گذرد و حدود چهار هزار نفر به صورت رسمی، قراردادی و پیمانکاری در بخش های مختلف این شرکت بزرگ تولید شکر مشغول کار هستند. این شرکت، واقع در ۱۵ کیلومتری شهر شوش در شمال خوزستان است. اعتراضات هماهنگ و سازمانیافتە  کارگری در نیشکر هفت تبە طی سالهای اخیر ،یکی درخشان ترین و پیگرترین اعتصابات و جنبش کارگری ایران بودە است.