کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع اعتراضی کارگران نگهبان پروژه قطار شهری اهواز

روز سه شنبه 18 مردادماه، کارگران نگهبان پروژه قطار شهری اهواز در اعتراض به رویه پرداخت حقوق خود از سوی پیمانکار اقدام به تجمع کردند.

بنابر گزارش منابع کارگری، حدود ۱۱۳ کارگر، در بخش حراست پروژه تعطیل شده قطار شهری اهواز شاغل هستند که پیمانکار هر چند ماه یکبار بخشی از حقوق یکساله آنها را پرداخت می‌کند و این موضوع مشکلات زیادی را برایشان به عنوان حداقل‌بگیر بوجود آورده است. کارگران معترض ضمن بیان اینکه رویه پرداخت حقوق، آنها را به تنگنا کشانده است، می گویند، هریک از آنها براساس سوابق کار مبالغی بین ۷۰ تا ۸۰ میلیون از کارفرما طلبکارند. همچنین از دیگر مطالبات کارگران نگهبان پروژه قطار شهری اهواز، نداشتن قرارداد کار و حق مرخصی، پرداخت نشدن هزینه رفت و آمد، ناهار و عیدی مربوط به سال ۱۴۰۰ است.