کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع اعتراضی کارگران معدن کرومیت آسمینون

صبح روز شنبه 11 تیر ماه جمعی از کارگران معدن کرومیت آسمینون برای ازسرگیری تولید بعد از ۴۰ روز تعطیلی، اقدام به برگزاری تجمع کردند.

هم اکنون نزدیک به ۴۰ روز است که از تعطیلی معدن آسمینون شرکت معادن فاریاب می‌گذرد و یکهزار و ۲۰۰ کارگر با این تصمیم کارفرما بیکار شده و تولید متوقف است. در همین راستا جمعی از کارگران بیکار شده با برپایی این تجمع از مسئولان می خواهند با تغییر مدیریت و بازگشایی معدن شرایط تولید را فراهم کند. گفتی است از روز یکم خردادماه سال ۱۴۰۱ با پایان یافتن قراردادهای یک‌ساله کارگران، برای عقد قرارداد با پیمانکار دچار مشکل شدند و کارفرما با این دلیل که ادامه فعالیت معدن صرفه اقتصادی ندارد، از عقد قرارداد با کارگران خودداری می‌کند. به گفته این کارگر، معدن کرومیت «آسمینون» طی سالهای گذشته چندین نوبت تعطیل و سپس با پیگیری کارگران به فعالیت خود ادامه داده است.