کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع اعتراضی کارگران معدن مس دره‌زار روچون

کارگران معدن مس “دره زار روچون” واقع در سیرجان استان کرمان، روز چهارشنبه ۲۶ آبان ماه، در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالباتشان برای دومین روز متوالی دست به تجمع زدند.

کارگران نسبت به سطح پایین دستمزد، نابرابری در مدت زمان کار، عدم اجرای طرح طبقه بندی مشاغل، عدم پرداخت حقوق یکسان و مکفی برای کارگران، نداشتن قرارداد قانونی و عدم امنیت شغلی اعتراض دارند.