کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع اعتراضی کارگران معدن فاریاب منوجان

جمعی از کارگران معدن فاریاب منوجان روز چهارشنبه 8 تیر ماه با برپایی تجمعی در محل کار خود خواستار بستن قرارداد مستقیم با شرکت فاریاب شدند.

از قرار معلوم، کارفرما به منظور فشار به کارگران معدن همه آنها را از کار اخراج نموده است. زمانی که تلاش کارفرما برای فشار به کارگران نتیجه‌ای نداد، مقامات شرکت فاریاب معدن را تعطیل کردند. به گفته نماینده کارگران معترضان تعطیلی معدن فاریاب منوجان منجر به بیکاری بیش از ۱۳۰۰ کارگر شده است. گفتنی است کارگران این معدن بیش از یک ماه است که بیکار می‌باشند و اعتراضات آنها برای بازگشت به کار تاکنون نتیجه‌ای نداشته است. گفتنی است پرداخت نکردن دستمزد و حق بیمه، ساعات طولانی کار، اخراج دسته جمعی، پایین آوردن دستمزد کارگران نمونه‌ای از عملکرد این شرکت‌ است.

پست های مرتبط این دسته

شروع اعتصاب عمومی در شهر های مختلف ایران

-

اعتصاب کارگران پیمانی شرکت پایانه و مخازن پتروشیمی

-

ادامه اعتراض کارگران شرکتی ابنیه فنی

-

اعتراض کارگران بیکار شده‌ معدن کرومیت آسمینون

-

تجمع پرستاران در تهران و تبریز

-

گردهمایی کشاورزان اصفهانی

-