کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع اعتراضی کارگران معدن زغال سنگ هجدک

به گزارش منتشر شده، شماری از کارگران معدن زغال سنگ هجدک روز جمعه ۲۶ خردادماه با خواست پیگیری مطالبات خود دست به تجمع زدند.

کارگران معترض با برپایی این تجمع در مقابل شرکت زغال سنگ کرمان نسبت به  وضعیت بد معیشتی خود و عدم رسیدگی به مطالباتشان اعتراض کردند. این کارگران که چندمین بار است دست به تجمع زده اند در این خصوص می گویند، به دلیل عدم پرداخت دستمزدها توان ابتدایی‌ترین امکانات زندگی را ندارند و علاوه بر این چندین ماه است که حق بیمه آنها نیز به سازمان تامین اجتماعی پرداخت نشده است.