کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار جهان

تجمع اعتراضی کارگران معادن هند

تجمع اعتراضی کارگران معادن هند به استخدام پرسنل خارجی2

کارگران معادن شرکت “سیل” در منطقه گوآی هندوستان، روز جمعه 8 تیرماه، در اعتراض به عدم به کارگیری کارگران بومی مقابل دفتر این شرکت تجمع کردند.

یکی از رهبران کارگری این منطقه می گوید:  اتحادیه‌های کارگری زمستان گذشته، علیرغم وجود تعداد زیادی جوان بیکار و جویای کار، ده‌ها کارگر خارجی را در معادن به کار گرفته که کارگران به این امر معترض هستند.  در ابتدا، مدیریت در واکنش به این اعتراضات اطمینان داد که استخدام‌ها را لغو و جوانان این منطقه را به کار خواهد گرفت با این حال، چندی پیش دوباره همان افراد مخفیانه جذب شدند که این اعتراضات شدیدتری را رقم زد.  در جریان تظاهرات و اعتصاب کارکنان معادن این منطقه از شمال هندوستان، پلیس مسیر حرکت کارگران به سمت مدیریت این شرکت را مسدود کرده و مانع از تحرک کارگران معترض شد. شرکت سیل، به دلیل ارزان تمام شدن نیروی کار خارجی از اطراف هندوستان، اقدام به این جذب نیرو کرده و این درحالی است که این کارگران دریافتی کمتری دارند و رفته رفته می‌توانند جایگزین نیروی کار هندوستانی شوند.