کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع اعتراضی کارگران قطار شهری اهواز

 

 

روز شنبه 26مرداد ماه، کارگران قطار شهری اهواز در اعتراض به عدم پرداخت دستمزدهای معوقه خود، تهدید به اخراج و بی تفاوتی مسئولان، مقابل استانداری خوزستان دست به تجمع زدند.

یکی از کارگران حاضر در تجمع در این خصوص اعلام کرد، شرکت کیسون به عنوان پیمانکار پروژه قطار شهری اهواز 18 ماه دستمزد کارگران را پرداخت نکرده است، وی افزود: کارگران قطار شهری اهواز مدام به اخراج تهدید می‌شوند از این رو حتی حاضر به شکایت در اداره کار هم نیستند؛ طبق اطلاعات موجود، شرکت کیسون یک فهرست 50 نفره از کارگران را برای اخراج آنها تهیه کرده است که گفته می شود پس از تعیین تکلیف شرکت اخراج می شوند.