کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع اعتراضی کارگران فولاد قزوین و آرمان شفق

کارگران دو کارخانه فولاد قزوین و آرمان شفق روز شنبه 26 آذر ماه در اعتراض به عدم پرداخت مطالبات معوقه خود دست به تجمع زدند.

یکی از کارگران در این خصوص می گوید “حدود ۱۵۰ کارگر از مجموع ۳۰۰ تا ۴۰۰ کارگر شاغل در دو کارخانه فولاد قزوین و آرمان شفق با سوابق بالای ۱۵ سال هنوز موفق به دریافت مطالبات قدیمی سالهای ۹۴ و ۹۵ خود از کارفرمای اصلی کارخانه نشده‌اند. هر یک از کارگران حداقل ارقامی بین ۲ تا ۳ میلیون تومان بابت عیدی و حق سنوات سالهای گذشته و همچنین اضافه‌کاری نیز طلبکارند که ارزش ریالی آن امروزه به حداقل کاهش یافته است.”