کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع اعتراضی کارگران فضای سبز شهرداری یاسوج

جمعی از کارگران شهرداری فضای سبز شهرداری یاسوج روز چهارشنبه برای چندمین بار در اعتراض به به عدم پرداخت 8 ماه دستمزد معوقه خود مقابل ساختمان شورای شهر تجمع کردند.

کارگران شهرداری یاسوج تاکنون بارها مقابل ساختمان محل شورای شهر و یا شهرداری تجمع اعتراضی برگزار کرده‌اند و حق و حقوق‌شان را مطالبه می‌کنند؛ اما مسئولان شهرداری و شورا تنها با دادن وعده های دروغین  آنها بار مجبور به بازگشت بر سرکارهایشان می کنند. گفتنی است این کارگران که خواستار پرداخت 8 ماه دستمزد معوقه خود می باشند، در صورت ادامه اعتراض تهدید به اخراج شده اند.