کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع اعتراضی کارگران فصلی هفت تپه

کارگران فصلی هفت تپه روز پنجشنبه 1 اردیبهشت ماه در اعتراض به وضعیت شغلی خود دست به یک تجمع اعتراضی زدند.

این کارگران خواهان تغییر وضعیت شغلی و تعیین‌تکلیف قراردادهایشان هستند. بد عهدی مدیریت هفت تپه از جمله موضوعاتی است که کارگران به آن اعتراض دارند و خواهان تغییر در وضعیت قراردادهای خود می‌باشند. این کارگران در چند سال گذشته همواره بدنبال کسب حقوق و مزایای شغلی خود هستند. اما همیشه با تهدید و دستگیری و زندان مواجه شده‌اند. ولی با وجود همه سرکوب و دستگیری‌های صورت گرفته، صدایشان خاموش نشده است.  آنها می گویندبا این ناامنی شغلی و حقوق‌های ناچیز نمی‌توانند حداقل‌های زندگی خود و خانواده‌هایشان را تامین کنند.

پست های مرتبط این دسته

ادامه تجمعات سراسری بازنشستگان در ایران

komalah

اعتصاب کارگران شرکت ایران افق دهلران

komalah

روند افزایشی ابتلا به تب کریمه کنگو در ایران

komalah

حمله سایبری به سیستم‌های صنعت فولاد کشور

komalah

وضعیت بحرانی هوا در استان کرمانشاه

komalah

اعتصاب سراسری کارگران پتروشیمی

komalah