کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع اعتراضی کارگران عملیاتی نفت جنوب

جمعی ازکارگران منطقه عملیاتی جنوب روز جمعه 31 فروردین ماه، نسبت به عدم رسیدگی به خواسته‌هایشان دست به تجمع اعتراضی زدند.

اعتراض کارگران نسبت به عدم رسیدگی به خواسته‌هایشان از جمله حذف سقف‌ دستمزد،حذف محدودیت حق‌سنوات بازنشستگی و عودت کسورات مازاد مالیات میباشد.کارگران خواستار اجرای ماده ١٠ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت، پرداخت بک‌پی مربوط به این قانون، حذف سقف حقوقی و پرداخت فوق‌العاده ویژه، حذف مالیات زیاد از دستمزدها، افزایش سطح دستمزد، پرداخت پاداش بازنشستگی، بهبود خدمات رفاهی و وضعیت بهداشت و درمان، ابطال اساسنامه صندوق نفت و رسیدگی به دیگر مطالباتشان هستند.