کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع اعتراضی کارگران عسلویه

گروهی از کارگران عسلویه روز سه شنبه 5 مهر ماه با برپایی تجمعی خواستار تصویب طرح ساماندهی قبل از پایان مهر شدند.

کارگران شرکتی و پیمانکاری عسلویه و کنگان که در فازهای مختلف پارس جنوبی مشغول به کار هستند، از  انتظار طولانی برای تصویب طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت خبر دادند.این کارگران می‌گویند: کمپینی در عسلویه به راه افتاده که خواسته‌ی آن، حذف پیمانکاران و تصویب طرح ساماندهی قبل از پایان مهر است.این کارگران می‌گویند: پیمانکاران آزادانه در منطقه جولان می‌دهند و قراردادهای جدید می‌بندند. به همین دلیل آنها خواستار تصویت سریع طرح ساماندهی می باشند.

پست های مرتبط این دسته

اعتصاب کارگران آبفای مشگین شهر

-

انتشار بیانیه شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان

-

تجمع مالباختگان شرکت مفتاح رهنورد

-

تایید کردن حمله به تاسیسات مهمات‌ سازی در اصفهان

-

ادامه خیزش انقلابی مردم در شهرهای مختلف

-

اعتصاب کارگران آبفای مشگین شهر

-