کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع اعتراضی کارگران صنایع کاشی اصفهان

کارگران صنایع کاشی اصفهان روز سه شنبه 30 فروردین ماه در اعتراض به اخراج شماری از همکاران خود و پرداخت نشدن حقوق‌ها و مطالبات چندین ساله شان در برابر استانداری این شهر دست به تجمع زدند.

کارگران اخراج شده می‌گویند مطالباتشان از سال ۹۵ تاکنون پرداخت نشده است و دولت و وزارت صنایع نیز در همدستی با مدیران بخش خصوصی این کارخانه حاضر به پرداخت حقوق و مطالباتشان نیستند. آنها بارها با تجمع در برابر استانداری و فرمانداری دست به اعتراض زده‌اند؛ اما هیچ‌یک از مقامات شهر حاضر به رفع مشکل آنها نشده است. کارگران معتقدند، خصوصی‌سازی موجب تعطیلی کارخانه و اخراج و بیکاری آنها بوده است. گفتنی است در پی واگذاری غیر‌اصولی صنایع و کارخانجات بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی این کارخانه نیز در سال ۱۳۸۸ با قیمتی اندک به بخش خصوصی واگذار شد. قانونی که منجر به نابودی بسیاری از صنایع و کارخانجات بزرگ ایران و اخراج هزاران تن از کارگران شده است.

پست های مرتبط این دسته

گسترش تظاهرات اعتراضی مردم ایران

komalah

افشای هویت ماموران بازداشت کننده مهسا امینی

komalah

حمایت جهانی از اعتراضات مردم ایران

komalah

آغاز اعتصاب و اعتراض دانشجویان دانشگاه های مختلف

komalah

پیوستن کارگران “لوله سازی اهواز” به اعتراضات سراسری

komalah

پیوستن کارگران هفت تپه به اعتصابات و تجمعات مردمی

komalah