کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع اعتراضی کارگران شهرداری یاسوج

جمعی از کارگران شهرداری یاسوج صبح روز سه شنبه 2 آذرماه در اعتراض به عدم پرداخت چندین ماه معوقات مزدی خود در مقابل ساختمان شهرداری این شهر دست به تجمع زدند.

این کارگران ضمن اشاره به 8 ماه معوقات مزدی پرداخت نشده و وضعیت معیشتی بسیار نامناسب خود می گویند، شهردار پیشتر اعلام کرده بود همه مبالغ بدست آمده از وصول طلب های عقب مانده شهرداری از نهادهای دولتی و خصوصی را صرف پرداخت حقوق کارگران میکند.اما تاکنون هیچ اقدامی در این خصوص انجام نگرفته است.